Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20 Ιανουάριου 2012

« Νέοι για μια Πράσινη Ευρώπη  - Youths Towards a greener Future Europe»

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νεολαία σε Δράση, Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη 1.1. Ανταλλαγές νέων φιλοξενεί στη Φλώρινα από τις 26 Ιανουαρίου έως και την 1η Φεβρουαρίου νέους πολίτες από τρεις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σουηδία, την Ιταλία και την Ουγγαρία.


Νέοι για μια πράσινη Ευρώπη είναι μια κοινή Ευρωπαϊκή ιδέα νέων. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, τα προβλήματα του περιβάλλοντος επηρεάζουν την ζωή μας καθημερινά και για αυτό το λόγο το πρόγραμμα στοχεύει να ενεργοποιήσει νέους ανθρώπους και να τους κάνει γνώστες σχετικά με αυτά αλλά επίσης και να  επισημάνει ότι απαιτούνται λύσεις. Μπορούμε να έχουμε ένα καθαρότερο μέλλον και οι νέοι εργάζονται για αυτό τον σκοπό αρκεί να τους δοθούν τα εργαλεία και τα εφόδια και όσο το δυνατόν περισσότερο να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον για τις περιβαλλοντικές δράσεις.
Τα θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε είναι το περιβάλλον και η υγεία ως άμεσα σχετιζόμενο ζήτημα με τη ζωή μας, θα δείξουμε πως μπορεί ένας οικολογικός τρόπος ζωής να σημαίνει καλύτερο περιβάλλον και καλύτερη ποιότητα χωής. Το πρόγραμμα ανταλλαγής θα περιλαμβάνει έξι ημέρες δραστηριότήτων με δράσεις σε εξωτερικούς χώρους, πράσινες ομάδες εργασίας και πολλά ακόμη. Όλα αυτά θα βασίζονται στην άτυπη εκπαίδευση, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στο δημιουργώ και μαθαίνω.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία είμαστε στην διάθεσή σας:
Φωτογραφία από την συμμετοχή του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας στο Τρέντο της Ιταλίας