Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Πρόγραμματα Ανταλλαγής Νέων στην Ιταλία και την Ρουμανία

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας, εξασφάλισε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην πόλη Altamura της Ιταλίας από τις 2 Σεπτεμβρίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2012. Ο τίτλος του προγράμματος  "Food Sounds Culture" στα πλαίσια της δράσης 1.1. Μπορούν να συμμετέχουν 4 νέοι από 18 έως και 26 ετών και ένας συνοδός.

Επίσης στα πλαίσια της δράσης 4.1 ο ΟΕΝΕΦ εξασφάλισε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων- σεμινάριο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 10 Νοεμβρίου 2012. Το θέμα του σεμιναρίου είναι : " Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Ανάπτυξη". Μπορούν να συμμετέχουν 3 νέοι από 18 έως 30 ετών και ένας συνοδός.

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε έως και τις 16 Αυγούστου 2012 στο email: oenef@yahoo.gr 


Για τον ΟΕΝΕΦ

Κώστας Φιλιππίδης
Πρόεδρος