Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

EVS- Accredited Organisation/ ΟΕΝΕΦ Πιστοποιημένος οργανισμός EVS

       Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) συνεχίζει και το 2013 να αποτελεί μία δυναμική και δημιουργική μορφή έκφρασης των νέων του τόπου μας. Μετά από συλλογική προσπάθεια και αξιολόγηση ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας είναι πλέον πιστοποιημένος φορέας υποδοχής - αποστολής και συντονισμού της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ως φορέας αποστολή εθελοντών ο ΟΕΝΕΦ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με φορείς από διάφορες χώρες τις Ευρώπης όπου θα μπορούν νέοι συμπολίτες μας να βρεθούν και να εργαστούν από διάστημα 2 έως 12 μηνών και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να μάθουν την γλώσσα και να εκφραστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι θέσεις που εξασφαλίστηκαν για την φετινή περίοδο υπερβαίνουν τις 10. Παράλληλα, ως φορέας υποδοχής θα προσφέρει θέσεις εθελοντισμού σε περισσότερους από 9 νέους Ευρωπαίους συμπολίτες μας για το 2013. 


         The Non Governmental Organization - Association of Active Youths of Florina (OENEF) coordinates since 2010 (foundation year) projects of European Voluntary Service. One of the main goals of the organization is to boost the European identity and promote the voluntary service. We strongly recognize the importance of living abroad and helping other people. The Voluntary programs are benefits for the volunteer as well as for the organization and the local community to get to know other culture, overcome cultural differences, and develop social sensitivity that can be useful in point of future. They will also gain more self-esteem and self-confidence through social work. In addition, they will acquire experience and skills on working in this field, which may prove useful for their professional future. Our acquired experience, our knowledge of the particulars of the EVS, from the original concept into the report stage - from both the administrative and the educative point of view - the optimal results of the volunteers projects we have already managed, our numerous partners in Europe and the need of young people of our region to improve their skills and to experience intercultural and professional experiences, drive us to apply for the accreditation of our organisation as hosting, sending and coordinating structure of EVS.


 Υπεύθυνος για τον συντονισμό των δράσεων του προγράμματος είναι το μέλος της ΣΕ του ΟΕΝΕΦ κ. Κωνσταντίνος Στεργίου.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 
Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο του Ομίλου- στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Φλώρινας - από το Σάββατο 26 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο από τις 12:30 έως τις 14:00. 

Ηλεκτρονική επικοινωνία: www.oenef.blogspot.gr & oenef@yahoo.gr
 
Οι νέοι Μπροστά!

 Για τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας
Κώστας Φιλιππίδης
Πρόεδρος