Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Youths in Europe RegionsΔελτίο Τύπου

Θέμα: « Youths in Europe Regions- Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης»

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 1 υπο-δράση 1.1 και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας  υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο «Youths in Europe Regions- Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης».

Η σημαντική εξωστρεφής δράση του Ομίλου αναδεικνύει την δυναμική έκφραση των νέων αλλά και τις εξαιρετικές προοπτικές του τόπου μας και συγκεντρώνει 40 νέους και νέες από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Κύπρο, Ολλανδία και Βουλγαρία) από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου. 

Παρά τη σημαντική κληρονομιά, πολιτισμική, καλλιτεχνική, γαστρονομία, φυσικά τοπία και ορυκτός πλούτος, η περιοχή της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας μαστίζεται από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και την έλλειψη ευκαιριών όχι μόνο στην εργασία, αλλά και την κατάρτιση των νέων με αποτέλεσμα να απομακρύνει την νεολαία από τον τόπο. Παράλληλα το γενικότερο φαινόμενο του υπερκαταναλωτισμού αλλά και της απαξίωσης θεσμών και αρχών, έχει οδηγήσει σε φαινόμενα που επηρεάζουν την κοινωνία όπως ο κακός τρόπος ζωής, ο μη σεβασμός στο περιβάλλον, οι κακές διατροφικές συνήθειες, η απώλεια των παραδόσεων, η έλλειψη της συμμετοχής των νέων στην κοινωνική ζωή, η ανεργία καθώς και η απώλεια γνώσης των παραδοσιακών επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Το έργο έχει ως στόχο να ενισχύσει τις δυνάμεις της περιοχής της Φλώρινας και των γύρω αγροτικών περιοχών να δημιουργήσουν ευκαιρίες  για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και την επιστροφή των νέων σε αυτόν.

‘Ζήστε σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις’, είναι μια φράση και σκέψη η οποία προτρέπει τους νέους να αποκτήσουν  ιστορικές γνώσεις και αξίες και να επιστρέψουν σε ένα τρόπο ζωής που  συνδέεται με τη φύση και τον πολιτισμό. Ο στόχος είναι να βοηθήσει να σταματήσει το ανεξέλεγκτο φαινόμενο της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών. Ένας τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι η τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την τοπική νεολαία και ιδίως στις αγροτικές περιοχές, όπου η ανεργία και η μετανάστευση των νέων είναι ανησυχητικά έντονες. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές  ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την δημιουργία επιτυχημένων μοντέλων και πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.  Επιπρόσθετα, το σχέδιο αυτό προβλέπει την ίδια στιγμή ένα βιώσιμο τρόπο ζωής, υγιή, καθώς προτρέπει τους νέους να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον το οποίο τους προσφέρει απλόχερα ποιότητα ζωής και υγεία. Ακόμα, η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η ιδιότητα του ενεργού πολίτη είναι σημαντικές αξίες του έργου. Οι νέοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός μοναδικού τοπίου, όπως το Ευρωπαϊκό εκείνο το οποίο απαιτεί μια ενεργό δέσμευση για τη βελτίωση της κοινωνίας ενάντια στα δεινά που ταλανίζουν το παρόν και είναι πιθανό να επηρεάσουν το μέλλον όλων μας (ανεργία, ρύπανση, κακός τρόπος ζωής). Έτσι η αλληλεγγύη και η ανοχή είναι μια λογική συνέπεια του έργου. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να εργαστούν μαζί για κοινούς στόχους. Θα μπορέσουν έτσι να αναπτύξουν  τις προσωπικές τους δεξιότητες και θα είναι σε θέση να εκφραστούν, σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από προκαταλήψεις, φαινόμενα ρατσισμού και απομόνωσης.

Οι ανταλλαγές νέων είναι μια σπουδαία ευκαιρία που δίνεται σε νέους ανθρώπους να γνωρίσουν και να συζητήσουν με νέους Ευρωπαίους συμπολίτες τους άμεσα και δημοκρατικά. Είναι μια ευκαιρία που θα ήταν καλό να την ζήσουν νέοι συμπολίτες του τόπου μας.                                                                            

Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας

Οι Νέοι Μπροστά! 

 

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»