Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Διαδικασίες Ανάδειξης Νέας Συντονιστικής Επιτροπής και Επιτροπής του άρθρου 8 στον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου
Με απόφαση της ΣΕ του ΟΕΝΕΦ και με την ολοκλήρωση δύο χρόνων από την διενέργεια των εκλογών καλούμε τα μέλη του Ομίλου να συμμετέχουν στην διαδικασία ανάδειξης νέων οργάνων.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και σύμφωνα με το καταστατικό του ομίλου.
- Καλέσαμε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου σε Γενική Συνέλευση των μελών του ΟΕΝΕΦ με σκοπό τον απολογισμό και την διαδικασία ορισμού νέων οργάνων. Κατόπιν μη απαρτίας αποφασίστηκε σύμφωνα με το καταστατικό η διεξαγωγή της διαδικασίας να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε συμμετοχή μελών την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του ΈΒΕ Φλώρινας.
Σύμφωνα με το καταστατικό  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email του Ομίλου oenef@yahoo.gr έως και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013.

Για την ΣΕ του ΟΕΝΕΦ

Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γ.Γραμματέας
Κώστας Φιλιππίδης                                                                  Ιωάννης Αλεξιάδης