Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

MOV(I)E IT! Training Course April 7th-16th of April 2014 in Krusevac, Serbia
MOV(I)E IT!
Training Course
 April 7th-16th of April 2014 in Krusevac, Serbia


Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων - Σεμινάριο
Δηλώσεις Συμμετοχής έως 23 Φεβρουαρίου με σύντομο βιογραφικό και λίγα λόγια για το κίνητρο συμμετοχής.
Το πρόγραμμα καλύπτει την διαμονή, πλήρη διατροφή και το 70% των μετακινήσεων.

Περιγραφή του Προγράμματος:

The project involves preparation and delivery of an innovative Training Course (TC) MOV(I)E IT! for 33 participants (young people and experienced youth workers) from 11 NGOs from Serbia, Program countries and Neighboring Partner countries.
During TC, participants will be motivated, educated and encouraged through joint work, using film for youth activism – drawing attention to, as well as solving young people’s problems, and as a tool for promoting youth policy.
The focal point of the project is promoting young people's commitment towards a more inclusive growth. Within this main theme, we’ll specifically focus on issues of youth unemployment, poverty and marginalization.
Participants will learn how to make a short film. They will have an opportunity to learn the basics of script writing, operating a video camera, directing and video editing. Through work, they will gain a knowledge regarding the Project’s main theme and issues, being directly involved in making three engaged short films. They will learn how to communicate a message through film, and also how to pass their film making knowledge to others.
The project is based on the fact that film is a strong tool for activism, and an active mean of communication with the young and promoting their activity.
TC will be based on methods of informal learning – workshops, various discussion methods, producing 3 short films, watching movies, listening to music, online learning, energizers… – which encourage creativity and active participation.
TC will consist of seven activity sets: 1. MOV(I)E IT! – film workshop; 2. “Inclusion for all“ – workshops and discussion sessions; 3. Producing 3 short films; 4. Team building and relaxation activities; 5. Thematic parties; 6. Strengthening cooperation among partners and encouraging joint creation of projects for youth; 7. Designing posters. Planned activities will encourage capacity building and innovation among promoters, as well as exchange of experience, expertise and good practice.