Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Theatre towards intercultural understandingΑγαπάτε την τέχνη, αγαπάτε την κουλτούρα, θέλετε να επικοινωνήσετε και να
γνωρίσετε νέους ευρωπαίους συμπολίτες?

Τίτλος του Προγράμματος: "Theatre towards intercultural understanding"

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας εξασφαλίσαμε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων για την Νάπολη της Ιταλίας από 10/05 έως 18/05/2014.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν 4 νέες/οι ηλικίας 18 έως 30 ετών και αφορά την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών μέσω της τέχνης, του θεάτρου και άλλων στοιχείων δημιουργίας και έκφρασης που χαρακτηρίζουν τους νέους.

Το πρόγραμμα καλύπτει διαμονή, πλήρη διατροφή και το 70% των μετακινήσεων.
Αιτήσεις συμμετοχής με σύντομο βιογραφικό σημείωμα μπορούν να αποσταλούν έως και τις 24 Απριλίου 2014 στο email: oenef@yahoo.gr   

Μερικά λόγια για το πρόγραμμα:
The main idea of the project is to reflect upon the lack of communication and respect between people from different cultures, using theater as central tool.


Nowadays the social life is in a decreasing process because of the technological evolution and the lack of live interaction makes people less self confident, less respectful, less tolerable or less positive, and raises xenophobia, fear, anger or selfishness.

Using theatrical instruments, the participants can reach a higher level of communication, where public speaking, listening or expressing clearly, will transform from self - problems to qualities.

The youth exchange, sub action 1.1 of the YiA program, will take place in Portici (NA) for 8 days and the main theme will be arts & culture.

A non formal methodology will be based on workshops, debates, outdoor activities, visual presentations, brainstorm, team building, energizers and mainly theater activities (inside, outside and around). There will be 20 participants from 4 countries: Italy, Bulgaria, Greece and Germany.

There are some activities that you have to prepare:
- teaching your language
- intercultural evening (food,
games, dances, songs,
homemade visual
presentations, etc)
- presentation about theatre
(or things connected to
theatre) in your country
- comfortable black clothes
(for body + legs) for the
workshop
- Something (tool, material, object, etc.) that can make a sound and is not a music instrument (also for the workshop).