Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόγραμμα Ανταλλαγής στην Τουρκία

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών δράσεων συνεργασίας, εξασφάλισε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην πόλη Mercin της Τουρκίας. Το πρόγραμμα, με τίτλο "Active Learning and Creative Drama", θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Στην ανταλλαγή μπορούν να συμμετέχουν 6 νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών και επιπλέον 2 αρχηγοί χωρίς ηλικιακό όριο. Το πρόγραμμα καλύπτει διαμονή και τρία γεύματα την ημέρα και το 70% των αεροπορικών μετακινήσεων. Για δηλώσεις συμμετοχής, αποστολή email στο oenef@yahoo.gr

Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας

Νεολαία σε δράση