Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Σεμινάριο στην Κροατία- "Europe for all"-EU YOUTH PROJECT ACTION 4.3 TRAINING COURSE

Ο ΟΕΝΕΦ εξασφάλισε συμμετοχή 2 μελών/φίλων του Ομίλου σε Σεμινάριο στην Κροατία στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. Ημέρες διεξαγωγής: 4 έως 12 Οκτωβρίου 2013. Απαραίτητο είνια η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η γνώση ή συμμετοχή σε κοινωνικές πρωτοβουλίες. Δηλώσεις συμμετοχής το συντομότερο (έως την Κυριακή 11/08/2013), με βιογραφικό στο mail του Ομίλου: oenef@yahoo.gr
 
Πληροφορίες σχετικά με το Σεμινάριο:
 
1. TARGET GROUP
This TC is opened to youth workers, youth leaders and multipliers, and there is no age limit. Working language of the TC will be English.
 
2. PROJECT SUMMARY
The training course ''Europe for all!'' is a 7 days training course which will gather 22 youth workers, youth leaders and multipliers  willing to support the development of youth NGO's in Europe by extending knowledge and competences to integrate European Citizenship within youth projects. 2013 has been designed as European Year of Citizens and Croatia will be admitted to European Union on 1 July 2013.
With this training course, we want to examine European citizenship through the exploration of values, identity and perception and also provide opportunities, skills and knowledge to the participants to run successful projects within Youth in Action program.
It will take place in Nova Gradiška from October 4th to October 12th 2013 and bring together participants coming from Croatia, Spain, Italy, Slovakia, Malta, Greece, Romania, Poland, Latvia and Turkey.
The training course will consist of workshops, discussions, lectures, group works, simulations and exercises linked to European Citizenship. The most important focus will be Citizenship, European integration, Youth work, Youth Participation and Democracy.
3. METHODOLOGY OF THE TC
Games and exercises, group presentations, workshops, debates, role plays, forum theatre, open space, open café, outdoor activities, team building.