Ποιοι είμαστε

Περιγραφή - Σκοποί του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας:Η αποτελεσματική και σωστή λειτουργία των θεσμών και των βαθμίδων της αιρετής, τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την ορθή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών που όλοι οι πολίτες επιθυμούμε. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και επαγγελματικής δράσης είναι έντονα και πολυποίκιλα. Οι τοπικές κοινωνίες και οι θεσμοί τους πρέπει να συμβάλλουν αρτιότερα στην στήριξη των νέων πολιτών. Ο νέοι πολίτες μπορούν και πρέπει να βρεθούν συμμέτοχοι.
Με γνώμονα λοιπόν, την ενεργή συμμετοχή των νέων πολιτών στα κοινά και την αναβάθμιση της συνεισφοράς των νέων στα ζητήματα τοπικού κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, νιώσαμε την ανάγκη της δημιουργίας ενός φορέα ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό και να συμβάλλει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή. Έτσι, ιδρύεται ο «Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (Ο.Ε.ΝΕ.Φ.)» , με την φιλοδοξία ακριβώς να αποτελέσει το έρεισμα για την δραστηριοποίηση όλων των νέων (και όχι μόνο), ώστε μέσα από τον διάλογο, τον προβληματισμό και την ανταλλαγή ιδεών να αναζητηθούν οι προτάσεις και οι λύσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία έχοντας πάντα ως απώτερο στόχο την πραγματική αναβάθμιση των θεσμών.
Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός φορέα – ζωντανού οργανισμού, που θα επιτρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις κατευθείαν από την βάση του (δηλαδή τα ίδια του τα μέλη) και παράλληλα οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται άμεσα, συνδυάζοντας την αρχαία έννοια και μορφή της Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις της εποχής. Είναι ανάγκη η συμμετοχική δράση νέων πολιτών που νιώθουν την ανάγκη προσφοράς στην κοινωνία μέσω της συμμετοχής σε πολιτισμικά γεγονότα, κοινωνικές πρωτοβουλίες αλλά και ένα πλαίσιο ανταλλαγής και έκφρασης ιδεών και σκέψεων.
Άμεση προτεραιότητα μας αποτελεί η στενή συνεργασία με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της επαφής αυτής με τους φορείς του εξωτερικού είναι η «γνωριμία» με νέους θεσμούς στο πλαίσιο πάντα των κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων. Τέλος, επιδίωξη μας μέσα από ελεύθερες απλές και δημοκρατικές διαδικασίες είναι η αποκρυστάλλωση των πορισμάτων του διαλόγου και των πολυποίκιλων απόψεων, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει, στα κάθε φορά ανακύπτοντα και φλέγοντα ζητήματα της κοινωνίας συγκεκριμένες προτάσεις επιδιώκοντας την υλοποίηση τους με κάθε δημοκρατικό μέσο.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, είναι το γεγονός ότι είναι ανοικτός σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες του και να συντελέσουν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι του ομίλου, είτε συμμετέχοντας σε κάποια από τις Ομάδες Εργασίας με διάφορες θεματικές ενότητες και δραστηριότητες. Πρόκειται για έναν φορέα ανεξάρτητο, μέσα από τον οποίο ο καθένας από εμάς θα έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα να μιλήσει για όσα τον απασχολούν, να προτείνει λύσεις, να καταθέσει την επιστημονική άποψη, την επαγγελματική του εμπειρία και γενικά να προσφέρει νέες ιδέες και οράματα. Αυτό ακριβώς το διακριτικό του γνώρισμα αποτελεί το μεγαλύτερο εχέγγυο για την επιτυχή λειτουργία του.